Bericht van bestuur aan alle leden..

Beste leden,

De laatste weken bereiken ons vragen over het onderwerp ‘contributie’: “komt er een reductie, wordt deze stopgezet’’? Gelukkig kunnen we de vragenstellers nog op één hand tellen, waaruit blijkt dat de overgrote meerderheid al wel zal begrijpen dat we de contributie niet kunnen missen. Nu zéker niet!

Laat ons voorop stellen dat we de vragen hierover wel begrijpen.  Het seizoen is immers alweer, net nadat het goed en wel op gang gekomen was, tot nader bericht opgeschort. Een zaak waar wij, als bestuur van onze voetbalvereniging, zeker ook niet blij mee zijn!

En juist op het moment dat de regering besloot om het amateurvoetbal stil te leggen, viel bij jullie de contributiekaart op de mat. Door allerlei omstandigheden gebeurde dit laat. De bedoeling was echt om dit bij de aanvang van het seizoen in september te doen, maar het werd dus half oktober.

Voor zover toegelaten wordt er nog ‘gewoon’ door de jeugd doorgetraind, en het is ook de bedoeling dat de senioren hun training binnenkort weer gaan oppakken. Het zijn dus alleen de wedstrijden die, voorlopig, nog even ‘on hold’ staan.

Ons standpunt over de vragen over de contributie willen we hier met jullie delen. Wij zijn van mening dat jullie allen lid zijn van een vereniging. Hoe vervelend we het ook vinden dat er nu niet gevoetbald kan worden, we zijn en blijven een vereniging. We zullen het samen moeten doen.

We doen dan ook een beroep op jullie verenigingsgevoel. Het verzoek is dan ook om de contributie voor seizoen 2020-2021 te voldoen. 

Ondertussen proberen wij met man en macht de hogere instanties (KNVB, Gemeente) ervan te overtuigen dat een tegemoetkoming voor de contributies van dit seizoen zeer welkom is. Mochten wij op een of andere wijze compensatie krijgen in verband met de contributies, zullen we dit uiteraard met jullie communiceren en waar mogelijk ook aan jullie compenseren.

De contributiegelden zijn voor Grenswachters een noodzakelijk iets om te kunnen overleven. Een deel van het bedrag wordt linea recta doorbetaald aan de KNVB, en van het restant worden de vaste lasten van het sportpark betaald. En juist deze kosten blijven gewoon doorgaan, ook in deze vervelende Corona tijd.

Wij vertrouwen erop dat jullie verenigingsgevoel zo ver gaat dat jullie binnenkort de contributie zullen overmaken. Daarnaast hopen we natuurlijk dat de wedstrijden binnenkort weer opgestart mogen worden!

Dank voor jullie medewerking, en we wensen jullie allen een goede gezondheid toe!

 

Bestuur Grenswachters