Kernwaarden van de voetbalvereniging Grenswachters zijn

  • Sportiviteit
  • Democratisch karakter
  • Sociale functie

 

Sportiviteit

 

Sportiviteit is een waarde die uiteraard hoog in het vaandel staat van iedere voetbalvereniging. Wanneer een willekeurig lid wordt gevraagd wat zijn of haar motivatie is geweest om ooit lid te worden van de Grenswachters zal er ongetwijfeld een antwoord worden gegeven wat de liefde in de bal verwoordt.

Vaak zit een diepere motivatie, het meten van elkaars krachten, het duelleren als competitie element hieraan gekoppeld.Dit is uiteraard bij de Grenswachters niet anders. In het jeugdvoetbal is deze gezonde mix van sportiviteit en prestatie duidelijk te zien. Winst is mooi, maar niet heilig. Leren dat de ander beter kan zijn is ook een wezenlijk onderdeel van het voetbal. Leren accepteren dat verlies nét zoals winnen hoort bij de sport is essentieel.

Bij de eerste drie elftallen is de balans vooral gericht op het presteren, bij de lagere elftallen ligt de focus vooral op het recreëren onder prettige omstandigheden. Het is natuurlijk genuanceerd, ook bij de hogere elftallen is het spelen met plezier een drive, ook spelers van de lagere elftallen kunnen het gewoonweg niet laten elkaar sportief uit te dagen.

 

Democratisch karakter

 

De Grenswachters is door de jaren heen een vereniging gebleken waarin menig lid ergens iets van vindt. Deze mening vindt over het algemeen vrij snel zijn weg op een directe wijze. Wanneer iets goed is mag dit worden gezegd, wanneer iets niet goed gaat mag het ook worden genoemd.

 

Het principe van gelijkheid zonder barrières vormt hiervan de basis. Niet voor niets staat De Grenswachters bekend als een eigenzinnige vereniging. Het bestuur wil dicht op de leden staan waarbij er geen onnodige drempels worden opgeworpen. De ledenvergadering is één van de podia waar formeel van gedachten kan worden gewisseld met het bestuur. Uiteraard zijn er meer formele en informele overleg structuren.

 

Sociale functie

 

Over de sociale functie van de Grenswachters is door de buitenwacht vaak gesteld dat dit binnen de Grenswachters goed is ontwikkeld. Dat is iets om trots op te zijn. Wanneer ouders er voor kiezen om op deze reden hun kind lid te maken van de vereniging geeft aan hoe belangrijk de sociale functie is. Betrokkenheid op elkaar en op de vereniging is binnen de club zoals de onze zeer essentieel. De betrokkenheid toont zich niet alleen in de kantine na een gespeelde wedstrijd maar ook in het verrichten van taken, groot en klein, om de vereniging draaiende te houden. Het ‘papierlopen’ is een goed voorbeeld; ieder lid levert eens per jaar een fysieke bijdrage waardoor wekelijks een container wordt volgestouwd. Dit levert jaarlijks een substantiël bedrag op voor de vereniging.

 

De verenigingsdag is inmiddels een traditie aan het worden; aan het eind van het seizoen staat deze dag in het teken van sportiviteit, gezelligheid en het maken van plezier. Op de verenigingsdag is heel Grenswachters in touw en wordt de dag traditioneel afgesloten met een grootscheepse barbecue terwijl er geswingd kan worden op live muziek.