Lid worden?

Heb je interesse om te gaan voetballen bij Grenswachters, dan volgt hier wat informatie:

Jeugdleden:
Je begint bij een groep leeftijdgenoten op proef mee te trainen. Let wel, je bent dan nog geen lid van de KNVB. Na ongeveer een maand wordt in overleg met je ouders beslist of je echt gaat voetballen.

Kinderen beneden 6 jaar (Kabouters genaamd) spelen nog geen competitie. Wel worden regelmatig wedstrijden tegen leeftijdgenoten van andere verenigingen in de omgeving gespeeld. Ook mag je meedoen aan andere activiteiten zoals Sinterklaas etc.

Voetbalkleding:
Alle teams bij Grenswachters moeten  uitkomen in shirts, broeken en sokken in de clubkleuren Geel en Groen.
Voor de wedstrijden heb je dan ook nog voetbalschoenen en scheenbeschermers nodig.
Sport kleding voor de trainingsavonden zijn vrij te kiezen, gelieve geen club tenue.

Contributie:

Kabouters €70,00 per seizoen
JO11 / JO9
(E/F) Pupillen
€95,00 per seizoen
JO13
(D) Pupillen
€105,00 per seizoen
JO17
(B/C) Junioren
€115,00 per seizoen
JO19
(A) Junioren
€125,00 per seizoen
Senioren €150,00 per seizoen
Dames €135,00 per seizoen

 

Seizoen
Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
Wanneer je tijdens het seizoen lid wordt, betaal je een evenredig deel van de jaarcontributie, afgerond op één kwartaal.

Opzegging lidmaatschap
Een eventuele opzegging van het lidmaatschap moet tenminste één maand voor het einde van het seizoenschriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. Zolang er geen schriftelijke afmelding op het secretariaat aanwezig is, blijft men contributieplichtig.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 31 mei. Dit i.v.m de competitie-indeling en de afdracht van contributie aan de KNVB. Ook overschrijvingen van en naar een nieuwe club dienen te geschieden voor 31 mei.

Wijze van betaling van de contributie: Contant op betalings dagen (deze worden per seizoen gemeld)

U kunt ook het bedrag storten , voor de algemene betalings dagen.
Het contributiebedrag op rekeningnummer Rabobank 14.05.06.411 ten name van R.K.V.V. Grenswachters.