Contributie

 

Kabouters €70,00 per seizoen
JO11 / JO9 €95,00 per seizoen
JO13 €105,00 per seizoen
JO17 €115,00 per seizoen
JO19 €125,00 per seizoen
Senioren €150,00 per seizoen
Dames €135,00 per seizoen

 

Seizoen
Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
Wanneer je tijdens het seizoen lid wordt, betaal je een evenredig deel van de jaarcontributie, afgerond op één kwartaal.

Opzegging lidmaatschap
Een eventuele opzegging van het lidmaatschap moet tenminste één maand voor het einde van het seizoenschriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. Zolang er geen schriftelijke afmelding op het secretariaat aanwezig is, blijft men contributieplichtig.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 31 mei. Dit i.v.m de competitie-indeling en de afdracht van contributie aan de KNVB. Ook overschrijvingen van en naar een nieuwe club dienen te geschieden voor 31 mei.

Wijze van betaling van de contributie:
Het contributiebedrag op Grenswachters rekeningnummer

IBAN: NL37RABO0140506411
BIC: RABONL2U

t.n.v.  R.K.V.V. Grenswachters
o.v.v. Naam en team